KKM | Pågående Uppdrag
674
page-template-default,page,page-id-674,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Pågående_1200x720_VRglasögon
JOBBA GRÖNT

 

Uppdragsgivare: SLA och LRF

Projektet handlar om att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbetet. Det gröna näringslivet skapar mat, förnyelsebar energi och biologisk mångfald.

 

KKM’s ansvar i projektet innefattar bland annat produktion av webb, design och VR-filmer

Pågående_1200x720_BO3
BARNOMBUDSMANNEN

 

KKM utvecklar ett nytt koncept för att lära och informera om barns rättigheter. Satsningen vänder sig till hela grundskolan och gymnasiet.

Pågående_1200x720_Naturhistoriska
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

KKM hjälper Naturhistoriska riksmuseet med att utveckla kommunikationen mot skolan. I uppdraget ingår att gå igenom befintligt material och webbupplägg för att kunna föreslå förändringar och förbättringar.

BIS_Dator
BONDEN I SKOLAN

 

KKM har helhetsansvar för LRFs nya projekt Bonden i Skolan. I uppdraget ingår förutom projektledning och konceptualisering även produktion av webb, film och pedagogik. Målsättningen är att lära barn om var den svenska maten kommer ifrån och vilken roll bonden har i samhället.

SGU
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

KKM vann i början av 2015 uppdraget för Sveriges geologiska undersökning – www.sgu.se. Arbetet påbörjades under våren 2015 och syftar till att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt.

POA_Noveller_1
PRATA OM ALKOHOL

 

KKM har sedan 2006 ansvarat för satsningen på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. Prata om Alkohol är Sveriges största preventions satsning vad gäller alkohol och vi har helhetsansvar för alla delar.