KKM | Prata om Spel
81
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-81,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
ABOUT

PRATA OM SPEL

Hösten 2013 inleddes samarbetet med Lotteriinspektionen och deras Kommunikationschef Joakim Rönngren. KKM träffade Joakim under ett spelseminarium under Almedalsveckan och därefter konkretiserades arbetet.

 

KKM började med att ta fram en förstudie som syftade till att belysa följande delar:

 

• Situationen idag “Ungdomar och spel”
• Vad forskningen säger om förebyggande arbete
• Vilken roll och förutsättningar har skolan, idrotten och föräldrarna idag att närma sig frågan kring spel om pengar
• Detaljerad plan över en eventuell skolsatsning

 

Med förstudien som bakgrund bestämde sig Lotteriinspektionen för att gå vidare och låta KKM utveckla ett helt nytt koncept med målsättningen:
• Att arbeta långsiktigt med att förändra ungas attityd och beteende kring spel.
• Att ge målgruppen möjlighet till kritisk granskning av spelerbjudandet genom neutral och målgruppsanpassad kunskap och information.
• Att Lotteriinspektionen ska ses som en trovärdig och respekterad myndighet bland ungdom inom myndighetens område på den offentliga arenan.

 

I uppdraget ingår följande delar:
• Framtagning av koncept, logotyp och övergripande form
• Innehåll och pedagogiska metoder
• Framtagning av hemsida och andra digitala verktyg
• Spridning, nätverk och PR-arbete

 

Uppdraget löper fram till och med 2015.

Exempel på två olika studier om ungdomar och spel om pengar:

96 %

av ungdomarna hade sett tv-reklam för spelbolag

61 %

hade nåtts av spelreklam via mejl eller pop-ups på datorn

42 %

angav att spelreklam får dem att vilja prova på att spela

Kund

Lotteriinspektionen

Date

April 04, 2014

CATEGORY
Design, Hemsida, Lektioner, Lotteriinspektionen, Spelprevention