KKM | Vårt Erbjudande
490
page-template-default,page,page-id-490,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
SÅ ARBETAR VI

Har din organisation ett intresse av att arbeta med samhällsviktiga frågor mot ungdomar och skola? Vi utvecklar och ansvarar för skolsatsningar med fokus på samhällsviktiga frågor. Vi erbjuder flexibla lösningar, från helhetsansvar för hela processen till framtagning av mindre delar.

KUNDENS BEHOV

I första steget analyserar vi och går igenom vad du som kund behöver hjälp med och vill uppnå. I denna process fastställer vi tillsammans med er syftet och målsättningen med satsningen samt vilka som är den tänkta målgruppen.

PAKETERING

I andra steget konceptualiseras innehållet och anpassas efter skolans behov samt förutsättningar. I denna process tas även innehåll och pedagogiskt upplägg fram som även införlivas med form och funktion.

ATT NÅ UT

Skolan är en heterogen målgrupp med olika behov. För att nå ut krävs kunskap om de olika segmenten och vad som tangerar deras uppdrag. Vi hjälper dig att kommunicera på rätt sätt och matchar frågan med rätt mottagare.

UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING

Vi eftersträvar att mäta effekter som spridning, kunskapsnivå och attityd. Vi erbjuder utvärderingar från enklare enkäter till vetenskapliga undersökningar. Det ger er användbar feedback och möjligheten att utveckla satsningen.

I nära samarbete med KKM och tack vare deras stora kompetens inom PR och strategier för att nå ut till skolsfären närmar vi oss våra höga mål för Naturskyddsföreningens största skolsatsning hittills, Energifallet. Målet att nå ut till 40% av landets grundskolor skulle vara ännu tuffare att nå utan experthjälp och goda råd från KKM. Helena Lundmark, projektledare Energifallet/Naturskyddsföreningen
KKM
VÅRT ERBJUDANDE

Vi vänder oss till de som har ett behov av att nå ut i skolans värld och få sin fråga diskuterad i klassrummet. Vi arbetar med organisationer som ger oss frihet i den pedagogiska processen och som förmedlar ett sunt och objektivt budskap.

VI ÄR ANNORLUNDA

Vi är ingen traditionell kommunikationsbyrå. Vi kommunicerar genom att ta fram verktyg som är anpassade för skolans behov och förutsättningar. Det vi skapar ska engagera, tilltala och attrahera både lärare och elever.

VI KAN SKOLAN

Att arbeta mot skolan är något vi kan efter 10 år. För att lyckas med en satsning krävs det att den anpassas efter de styrdokument och förutsättningar som reglerar skolan. Samtidigt är skolan i ständig förändring och därför står vi i daglig kontakt med den.

VÅRA KUNDER

Vi hjälper organisationer som arbetar med samhällsviktiga frågor. Det är viktigt att kunden sätter frågan i centrum och även vågar utmana sig själv. För att nå ut och vara trovärdig i skolans värld krävs att du är transparent som avsändare.

Enligt nuvarande prognoser kommer elevantalet i grundskolan

att fortsätta att öka till nästan 1 000 000 elever läsåret 2018/19

SKOLAN SOM MÅLGRUPP
Vi kan hjälpa dig att nå ut i skolans värld. Här följer en liten sammanfattning om målgruppen.

 

Elever och skolenheter

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka efter flera år med små elevkullar. Läsåret 2015/16 gick över 985 000 elever i grundskolan, en ökning med drygt 36 000 elever sedan föregående läsår. Läsåret 2015/16 fanns det 4 012 kommunala skolenheter, 5 sameskoleenheter och 827 fristående skolenheter på grundskolenivå. Majoriteten av grundskolans elever går i kommunala skolor.

 

I grundskolan finns över 90 000 tjänstgörande lärare. Nio av tio har en pedagogisk högskoleexamen.

 

Läsåret 2015/16 går cirka 323 100 elever i gymnasieskolan. I jämförelse med föregående läsår är det 500 färre elever vilket innebär en minskning på mindre än en halv procent. Enligt prognosen kommer elevminskningen i gymnasieskolan stanna upp efter 2015/16 och därefter förväntas elevantalet istället öka något. Skolverkets prognos utgår ifrån att ungdomar i aktuell ålder har liknande studiemönster, studieår i gymnasieskolan och övergång från grundskolan.

 

1308100

elever i grundskolan och gymnasiet

6148

antal skolenheter: grundskola och gymnasiet

126300

antal tjänstgörande lärare grundskola och gymnasiet