Aktuellt

Almedalen

Arbeta med attityder och värderingar med unga

Givande och välbesökt seminarium om hur man kan jobba med attityder och värderingar med ungdomar i skolan och idrotten. Frågan vi ställde oss var – går det att förflytta attityder och i så fall hur? KKM arrangerade seminariet som innehöll en panel med Sveriges Elevkårer, RFSU, Prata Om Alkohol och Riksidrottsförbundet.

Unicef

Operation Dagsverke

KKM arbetar på uppdrag av Unicef med att utveckla och öka kännedomen och intresset för Operation Dagsverke. I uppdraget ingår att skapa relevant innehåll för målgruppen, ta fram utbildningsmaterial och en tydlig kommunikationsplan samt utveckla olika PR-aktiviteter.

Riksidrottsförbundet

Min match

KKM har på uppdrag från Riksidrottsförbundet(RF) tagit fram en digital plattform för att arbeta kring matchfixning. Målgruppen är gymnasieelever som går på? NIU och RIG samt idrottsföreningar, med fokus åldersgruppen 16-19 år. Målet är att genom information inom skolan och föreningar ge ungdomar en fördjupad kunskap om matchfixning, spel om pengar och dess konsekvenser. Uppdraget bestod av att ta fram koncept, bygga en hemsida, skapa övningar/kurser och producera film.

  • 1

Våra kunder