Aktuellt

Riksidrottsförbundet

Min match

KKM har på uppdrag från Riksidrottsförbundet(RF) tagit fram en digital plattform för att arbeta kring matchfixning. Målgruppen är gymnasieelever som går på? NIU och RIG samt idrottsföreningar, med fokus åldersgruppen 16-19 år. Målet är att genom information inom skolan och föreningar ge ungdomar en fördjupad kunskap om matchfixning, spel om pengar och dess konsekvenser. Uppdraget bestod av att ta fram koncept, bygga en hemsida, skapa övningar/kurser och producera film.

SVL och Sveriges Bryggerier

Prata Om Alkohol

En förebyggande skolsatsning som är vetenskapligt testad av forskare knutna till Karolinska institutet. KKM var med och utvecklade satsningen vid starten 2006 och har sedan dess haft helhetsansvaret med spridning, vidareutveckling och utvärderingar. Prata Om Alkohol bestå?r av undervisningsmaterial, skolaktiviteter, lärarforbildningar och filmer. Satsningen har en stor spridning och har idag beställts av 75 % av alla högstadier och gymnasiet i Sverige.

World Skills

World Skills

För att ge unga möjlighet att göra virtuella studiebesök på arbetsplatser de inte annars skulle besöka så tar KKM fram 360-filmer på uppdrag av Worldskills. Filmerna skall genom att visa upp stolta och kompetenta medarbetare när de utför sitt jobb knäcka gamla myter om hur det ser ut på arbetsplatser. Syftet med filmerna är att få fler unga att fundera på att välja yrkesförberedande gymnasieutbildningar och jobba med hantverk.

  • 2

Våra kunder