Antibiotikaskolan

Antibiotikaresistens är vår tids stora utmaningar. Antibiotikaskolan är ett skolmaterial för ungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Materialet handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika. KKM tog fram satsningen och ansvarade för form, copy, lektionsmaterial och filmer. Se utbildningsinsatsen www.antibiotikaskolan.se

Våra kunder