Bonden i Skolan

KKM fick i uppdrag att ta fram LRFs skolsatsning Bonden i skolan från ax till limpa. Syftet med satsningen är lära ungdomar med om var maten kommer från. I nära samarbete med LRF byggde KKM upp konceptet och utvecklade därifrån webb, form, copy, film och pedagogiska upplägg. Målgruppen för Bonden i skolan är skola och ungdomar. Satsningar fått stor spridning bland Sveriges skolor. Se hela satsningen www.bondeniskolan.se

Våra kunder