Geologisk

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ville ge en modernare bild av geologi och samhällsplanering. Därför tog KKM fram ett helt nytt koncept, övningar, filmer och även en hemsida. Syftet var att ge grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi. Satsningen vänder sig till unga och elever i årskurs 7-9 och gymnasiet, samt studie- och yrkesvägledare. https://www.sgu.se/geologisk/

Våra kunder