Allemansrätten

KKM tog fram och utvecklade ett nytt och tydligare utbildningskoncept. Syftet var att ”Skogen i skolan” ska ses som ett trovärdigt verktyg för skolan och där mål för ett antal ämnen och kurser kan uppnås. Ett antal tryckta material och broschyrer togs fram samt lärarmaterial för förskola, 1-3, 4-6 och 7-9. https://www.skogeniskolan.se/

 

Våra kunder