Den bortglömda katastrofen

KKM arbetar sedan en längre tid med att hjälpa Unicef med att ta fram nya och utveckla befintliga material mot målgruppen skola och unga. Bland annat har olika material kring Globala målen, Rättighets baseras skola och HIV/AIDS producerats samt Operation dagsverke. https://unicef.se/

Våra kunder