Opinionsbildning med unga som målgrupp

Den 2 april så bjuder KKM på frukost från 8.00 och mellan 8.30 – 9.30 har vi en dragning om hur du går tillväga för att ta fram material som fungerar i skolan. Vi kommer presentera resultatet av en ny undersökning där vi undersökt hur pedagoger och Studie & yrkesvägledare resonerar och går tillväga när de bedömer och väljer lärresurser och material.

Till vår hjälp har vi denna morgon även en rektor som berättar om tankar och strategier i skolan när det gäller hur man använder externa material.

Målet med seminariet är att ge konkreta tips på hur du ska få ditt material att användas i skolan, eller din fråga diskuterad. Vi utgår från Skolverkets rådgivande guider. Exempel på punkter som kommer att diskuteras:

  • Användarperspektivet
  • Pedagogisk kvalitet
  • Didaktiskt perspektiv

Vi kommer även att prata lite om hur du kan marknadsföra dig mot lärare, med fokus på målgrupper och olika kanaler.

Vi kommer att vara på Sveavägen 98, vid Rådmansgatans tunnelbanestation.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till peter@kkm.se Skriv frukostseminarium i ämnesraden.

Om KKM

Vi jobbar med ungdomskommunikation på uppdrag av myndigheter och intresseorganisationer. Ofta jobbar vi med skolan som kanal för att det är ett uppskattat och kostnadseffektivt sätt att få unga att fundera kring våra uppdragsgivares frågor.

Våra kunder