KKM trendspanar om framtidsval

Vi tycker att regeringens nya utredning ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” ser mycket spännande och intressant ut. De förslag som ges syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

 

Betänkandet kan sammanfattas i fem punkter.

  1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och ska benämnas karriärvägledning.
  2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
  3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
  4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
  5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan.

 

Den ger båda skola och relevanta aktörer utanför skolans värld möjlighet att samverka och stärka elevernas möjligheter att göra rätt karriärsval. Just den femte punkten är något nytt och spännande, i Finland har man till exempel arbetat på ett liknade sätt i flera år.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida.

Våra kunder