Prata Om Alkohol

En förebyggande skolsatsning som är vetenskapligt testad av forskare knutna till Karolinska institutet. KKM var med och utvecklade satsningen vid starten 2006 och har sedan dess haft helhetsansvaret med spridning, vidareutveckling och utvärderingar. Prata Om Alkohol består av undervisningsmaterial, skolaktiviteter, lärarfortbildningar och filmer. Satsningen har en stor spridning och har idag beställts av 75 % av alla högstadier och gymnasiet i Sverige. www.prataomalkohol.se.

 

Våra kunder