Cases

KKM trendspanar om framtidsval

Vi tycker att regeringens nya utredning ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” ser mycket spännande och intressant ut. De förslag som ges syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.   Betänkandet kan sammanfattas i fem [...]

Våra kunder

Jag godkänner villkoren för lagring av mina uppgifter i enlighet med GDPR.