UNDERSÖKNING | Vad SYV vill ha i skolan!

Hur ser kraven och efterfrågan ut bland landets studie- och yrkesvägledare? Det undersökte KKM i sin nyligen genomförda enkät mot målgruppen. Här följer några av resultaten

 

En fråga som många undrar över är när man egentligen borde inleda arbetet med SYV i skolan. Enligt de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna anser 93% att arbetet med vägledning bör inledas redan i f-6

 

 

VERKTYG SOM SYV VILL HA MER OCH MINDRE AV

+ MER

Digitalt informationsmaterial om branscher, yrken och utbildningar

Filmer om yrken och utbildningsvägar

– MINDRE

Stödmaterial kopplat till PRAO

Tryckta material

 

 

VIKTIGAST FÖR ATT HÖJA ELEVERNAS VALKOMPETENS  ENLIGT SYV

Besöka gymnasieprogram och träffa gymnasieelever

Skolbesök av yrkesambassadörer/föreläsare

Studie- och yrkesvägledning invävt i ordinarie undervisning om branscher och yrken

För mer information om studien och resultaten kontakta peter@kkm.se

 

(KÄLLA: KKMs undersökning i februari-mars 2019 med 331 svarande Studie- och yrkesvägledare i Sverige)

Våra kunder