World Skills

För att ge unga möjlighet att göra virtuella studiebesök på arbetsplatser de inte annars skulle besöka så tar KKM fram 360-filmer på uppdrag av Worldskills. Filmerna skall genom att visa upp stolta och kompetenta medarbetare när de utför sitt jobb knäcka gamla myter om hur det ser ut på arbetsplatser. Syftet med filmerna är att få fler unga att fundera på att välja yrkesförberedande gymnasieutbildningar och jobba med hantverk.

Våra kunder