back to top
  /  OM OSS

OM OSS

OM OSS

KKM gruppen

Vi är en ledande aktör inom hållbarhet, samhällsansvar och kunskapsöverföring som hjälper företag, ideella organisationer och offentlig sektor att nå ut och påverka sina målgrupper i viktiga samhällsfrågor. Det gör vi genom utbildning, kommunikation och opinionsbildning. Vårt fokus är att insatser ska öka målgruppernas kunskap och engagemang och bidrar till ett förändrat beteende.

KKM gruppen äger och driver även Gratis i Skolan och Elevhälsan samt det digitala läromedlet Värdegrunden.

Vision

Tillsammans med våra kunder vill vi bidra till ett bättre samhälle. Vi vill leda utvecklingen inom kunskapsöverföring och kommunikation kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom våra uppdrag vill vi skapa goda förutsättningar för människor att göra bra val i livet.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med kundansvarig Peter Östlund, peter@kkm.se eller 073-541 05 90

Vårt erbjudande

Våra lösningar bidrar till ett hållbarare samhälle – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi använder strategier och metoder som ligger i framkant inom kommunikation och pedagogik. Våra kunder är intresseorganisationer, offentlig sektor och företag som vill ta ett samhällsansvar.

Våra affärsområden
– Skola & Förlag
– Påverkan & Kommunikation
– Digitalt lärande
– Produktion

Vår historia

KKM-gruppen är ett ägarlett konsultföretag som grundades 2004 av Per Hazelius och Johannes Innala. Redan från början var inriktningen på utbildning, kommunikation och påverkan med fokus på att bidra till ett bättre samhälle. Ofta med målgruppen barn, unga och lärare i skolan.

Vi har genom åren utvecklats men grundvärderingar lever kvar – att leverera högkvalitativa tjänster inom utbildning, strategi, analys, kommunikation och opinionsbildning inom samhällsviktiga frågor. Det innebär att uppdragen bland annat kan handla om mänskliga rättigheter, hälsa, hållbar utveckling, utanförskap, arbetsmarknad, droger och  spelmissbruk.