Om oss

KKM arbetar med att skapa innehåll och kommunikation inom främst samhällsviktiga frågor. Det innebär att våra uppdrag vanligtvis handlar om mänskliga rättigheter, hälsa, hållbar utveckling, utanförskap och arbetsmarknad. Vi ser att skolan många gånger är den mest effektiva kanalen att använda för att nå ut till unga om samhällsviktiga frågor, vilket gör att uppdrag ofta byggs som pedagogiska koncept.

 

Våra kunder finns bland myndigheter, branschorgan och ideella organisationer. Uppdragen omfattar allt från att ta fram enkel digital eller tryckt kommunikation till att konceptualisera nya helhetssatsningar och formulera strategiska vägval. Det innebär att vi erbjuder kunderna konsultation inom strategi, digital spridning, pedagogik, PR och produktion av film och webb.

 

Vår kompetens ligger också i att placera en fråga där den diskuteras i ett seriöst sammanhang, till exempel i klassrummet, på mässor, föreläsningar och seminarier eller genom riktade kampanjer via sociala medier.

 

Välkommen att höra av dig till oss för att få veta mer om hur vi kan sprida och påverka i frågor som är viktiga för dig!

 

 

Två andra ben i KKM’s verksamhet

GRATIS I SKOLAN

När det är dags för att få ut era skolmaterial i Sveriges klassrum kan KKM erbjuda kostnadseffektiva lösningar. KKMs sajt Gratis i skolan är en webbplatsen dit lärare och annan skolpersonal kommer för att ladda ner och beställa gratis skolmaterial. Genom teknik och smart marknadsföring når Gratis i skolan tusentals lärare på ett träffsäkert sätt. Gratis i skolan lägger stor vikt vid att nå RÄTT målgrupp så att ni skapar maximal effekt för er skolkommunikation. Läs mer om Gratis i skolan >>>

 

VÄRDEGRUNDEN

KKMs digitala läromedel ”Vardegrunden.se” erbjuder skolor och gymnasier en verktygslåda att utveckla elevers sätt att fungerar med varandra och sin omgivning. Nya lektioner tas fram kontinuerligt för att skolan ska kunna behandla dagsaktuella ämnen. Värdegrundens lektioner är uppdelade i teman som handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, social hållbarhet, självkänsla och empati. Läromedlets lektioner följer en pedagogisk modell som utgår från tre steg ”om”, ”för” och ”genom”. Eleverna lär sig om, utvecklar förmågor för och genom att goda principer praktiseras i vardagen. Läs mer om Värdegrunden >>>

Våra kunder