back to top
  /  PÅVERKAN & KOMMUNIKATION

PÅVERKAN & KOMMUNIKATION

Påverkan &
Kommu­ni­kation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se

VÅRA TJÄNSTER – PÅVERKAN & KOMMUNIKATION

Research

Kunskap, kunskap och mer kunskap. Varje satsning mår bra av en gedigen researchperiod. Det kan handla om allt från enklare genomgång av delområden till omfattande förstudier med kvalitativt och kvantitativt inhämtad information från målgrupper och marknader.

Rådgivning & Digitala strategier

KKM vill göra nytta i samhället. Vår rådgivning och våra rekommendationer grundar sig på gedigen kunskap inom nischade områden som hälsa, skola, utbildning, samhällsnytta, mänskliga rättigheter, miljö och hållbarhet. Vi vill hjälpa våra kunder att bidra till att ett bättre samhälle och samtidigt utveckla sig som organisation.

PR & Massmedierelationer

Att bygga goda medierelationer förutsätter kunskap om journalisters arbetssätt och etik. KKMs filosofi är att alltid ge media relevanta och tillförlitliga nyheter. Vi hjälper våra kunder att etablera långsiktiga och förtroendefulla relationer till media med hjälp av: mediaträning, mediabearbetning, löpande mediautvärdering, pressreleaser och pr-insatser.

Projektledning

Ta hjälp av våra erfarna projektledare. Vi hantera allt från kreativa processer till att aktivera team till att hålla deadlines, ha målfokus och hålla ordning och reda.

Employer branding

Vill du också ha stöd i arbetet med att locka personer till din bransch eller ditt företag? KKMs expertis inom detta område är att forma koncept som får fler att få upp ögonen för en viss bransch och skapa långsiktiga effekter.

 

Frågor vi jobbat med:

Få fler tjejer att söka sig till byggbranschen

Öka intresset bland akademiker för den gröna näringen

Lotsa in utlandsfödda till gruvnäringen

Ge ungdomar ökad kunskap om olika yrken

Gymnasievalet