back to top

RFSU

RFSU

Vi på KKM kände en stor frustration över debatten om (bristen på) samtycke och sexualitet. Vi ville göra skillnad. Tillsammans med RFSU skapade vi därför konceptet ”Vill du?”

Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning? ”Vill du?” är fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med detta material är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld samt ge lärare ett stöd när de skall jobba med dessa svåra frågor i sin undervisning.

En utgångspunkt för Vill du? var att lyfta både positiva och negativa teman kopplat till sexualitet. Vi gjorde det genom att fokusera på kommunikation och ömsesidighet i praktiken och uppmärksamma frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill. Vi gjorde detta genom att arbeta med frågor om samtycke, ömsesidighet, femininitet och maskulinitet med högstadie- och gymnasieelever. Se alla material här!

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se