back to top
  /    /  Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Uppdraget är en del av Trafikverkets arbete med trafiksäkerhetshöjande insatser riktade till unga med fokus på alkohol och narkotika i trafiken. Vi tog fram en utbildning som ska skapa dialog och reflektion hos målgruppen. Materialet är utformat för att ge kunskap, mod och argument för att stå emot och förhindra rattfylleri. Allt material har digitaliserats och är fyllt med övningar, filmer och frågor. Utmaningen låg i att bidra till en säkrare och vänligare trafikmiljö där Trafikverket också vill förändra attityder och ge ökad kunskap. Det övergripande målet är att stoppa alkohol och droger i trafiken.

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se