back to top
  /  KKM LABS

KKM LABS

KKM LABS

Kommande webbinarier

29 september  |  Klockan 8.30-9.30!

Inkluderande kommunikation – så lyckas ni i praktiken

 

KKM & Make Equal samarbetar i uppdrag där det är extra viktigt med målgrupper som annars kan känna sig exkluderade eller inte ens tilltalade. Det kan exempelvis handla om att intressera fler yngre killar för arbete vårdsektorn, locka fler kvinnor till techbranschen eller få in fler unga i lokalpolitiken. Ibland handlar det om riktade satsningar för att nå dem vi vanligtvis inte når, ibland om att upptäcka omedvetna normer och värderingar som gör att vi inte når och inkluderar vissa.

 

Make Equal är antagligen de i Sverige som har mest erfarenhet och är bäst på inkludering. De gör vad de heter. Genom lösningsfokuserade metoder för jämlikhet och inkludering stöttar de verksamheter i offentlig och privat sektor i att lyckas bättre och få fler att engagera sig i att skapa positiv förändring. Utifrån sin modell in-inne-ut och erfarenheter från de 10 år de jobbat fram sina metoder, ger de inspiration och kunskap för att framgångsrikt nå och inkludera alla ur sin potentiella målgrupp. Ledord är praktiskt och konkret.

 

På detta webbinarium ger Frida Hasselblad, VD på Make Equal, en introduktion till inkluderande kommunikation. Hon ger praktiska tips och verkliga exempel på både bra och sämre kommunikation ur ett inkluderingsperspektiv.

 

Anmäl dig här >>>

Tidigare webbinarier

Få SYV att använda era material

KKM presenterar resultaten av en undersökning via Gratisiskolan.se där Studie- och yrkesvägledare berättar hur de bedömer externa material, för att använda eller att inte.

Undersökningen ger också en grov bild av hur vägledningen i vid bemärkelse fungerar idag och hur Vägledare vill att det skall fungera framöver.

Denna morgon får vi hjälp av experterna Agneta Kronqvist och Carina Hafrén på Skolverket som berättar om hur skolans uppdrag ser ut när det gäller vägledning i vid bemärkelse. De kommer med tips på hur man som exempelvis branschorganisation kan agera för att få ett bra resultat i sin skolkontakt.

 

Deltagare

Agneta Kronqvist Skolverket
Carina Hafrén Skolverket
Peter Östlund på KKM är moderator
Målet med webbinariet är att ge konkreta tips på hur ni kan göra för att få era branscher, yrken, material och satsningar mer användbara för skolpersonal och få dem att användas och spridas av vägledare. Hur ni får era yrken och branscher uppmärksammade och diskuterade av unga helt enkelt.

Är framtidens mässa digital?

Saco Studentmässa har drivits mycket framgångsrikt på flera orter under många år som en fysisk mässa. Tiotusentals gymnasiestudenter har varje år besökt de uppskattade mässorna och mängder av utställare ser mässan som en självklart sätt att nå gymnasiestudenter.

När Pandemin slog till så tog Saco tidigt beslutet att genomföra en helt digital mässa med besökare och massor av utställare iställer för att ställa in.

Sandra Wahlgren som är projektledare för Saco Studentmässa berättar i detta spännande webbinarium om sina erfarenheter. Vad bör du tänka på om du skall genomföra en digital mässa och vilka lärdomar Saco har fått under resans gång.
Hur framtidens mässa ser ut. Är den digital, eller är den blended och hur går tankarna här?

De flesta lärdomarna som Saco har dragit kan appliceras på alla mässor och branscher oavsett målgrupp och är inte specifika för unga vuxna som Saco jobbar med.
Titta gärna in på Sacomässan.se

 

Deltagare

Sandra Wahlgren Projektledare Saco Studentmässa.
Ita Grossman Teknisk chef på ITmaskinen som har tagit fram den tekniska plattformen för den digitala mässan.
Peter Östlund på KKM är moderator.

Få din fråga diskuterad i skolan

Här presenterar vi på KKM resultaten av undersökningen där pedagoger ger sina åsikter kring hur de bedömer och väljer lärresurser och kostnadsfria skolmaterial att använda i sin undervisning.

Undersökningen gjordes via Gratisiskolan.se
Denna morgon kommer vi även att ha hjälp av Peter Karlberg på Skolverket som berättar om hur Skolverket vill hjälpa lärare att utvärdera och välja lärresurser.

Målet med seminariet är att ge konkreta tips på hur du kan göra för att få era material mer användbara för skolpersonal och få dem att användas. Hur ni får er fråga diskuterad i skolan.

Vi kommer även att prata lite om hur du kan marknadsföra dig mot lärare och vägledare, med fokus på målgrupper och olika kanaler.

 

Deltagare

Peter Karlberg Skolverket
Henrik Larsson ansvarig för pedagogisk utveckling på KKM
Peter Östlund på KKM är moderator