back to top
  /  Har du koll på målgruppen invandrare?

Har du koll på målgruppen invandrare?

Tillbaka till KKM labs

Har du koll på målgruppen invandrare?

Hur ser det egentligen ut i det svenska mångkulturella samhället idag? Vilka är invandrare? Hur stora är målgrupperna, vilka är de kulturella skillnaderna och vilka är dina potentiella målgrupper?

I detta webbinarium pratar vi om hur viktig målgruppsanpassad kommunikation är i ett samhälle med människor med olika parallella kulturarv.

Traditionella varumärken, företag och t.o.m. myndigheter har ofta ingen vettig strategi för att nå en stor grupp av de svenska invånarna med utländsk härkomst. En oerhörd potential i det svenska samhället som sällan lyfts till något positivt och spännande i läskiga tider av ökad ”vi och de”-tänkande.

Av Sveriges totalt ca 10 miljoner invånare är 19,6 % utrikes födda (SCB 2019) och mer än 25% har någon form av invandrarbakgrund. Detta är starkt heterogena grupper med egna konsumtionsmönster, behov, livsstilar och attityder. Ofta med lägre kännedom kring exempelvis svenska varumärken.

Utgångspunkten är att se möjligheterna och att hjälpa dig i dina tankar kring marknadsföring där dessa grupper bättre kan identifiera sig med organisationen, varumärket, produkter och tjänster.

Vi tittar denna morgon bland annat på:

– Behov och konsumtionsmönster bland invandrargrupper.

– Hur kommunicerar du trots de heterogena grupperna inom den breda målgruppen? Finns det några gångbara manér?

– Vi tittar på andra case som lyckats inom området.

– Finns det bra alternativa medieval, kanaler eller nya sätt att nå ut till grupperna?

Deltagare

  • Peter Östlund – Moderator – Partner och försäljningschef på KKM Gruppen.
  • Amjad Aloul – VD / CEO – Amjad Aloul arbetar med marknadsföring, affärsutveckling och mångfaldsfrågor. Han ligger bakom Crossborder Communication, kommunikationsbyrån som hjälper företag och myndigheter att nå ut och kommunicera med invandrargrupperna i Sverige.