back to top
  /  Så vill SYV och lärare informera om yrken och utbildningsvägar i skolan

Så vill SYV och lärare informera om yrken och utbildningsvägar i skolan

Tillbaka till KKM labs

Så vill SYV och lärare informera om yrken och utbildningsvägar i skolan

Vi vill under detta webbinarium visa hur du kan tänka för att säkerställa att skolan har så stor nytta som möjligt av era informationsinsatser om framtidens jobb och utbildningarna som leder dit.

Vi kommer att berätta hur organisationer och branscher på olika sätt kan sprida information och kunskap om yrken och utbildningsvägar till ungdomar i Sverige genom skolan. Med andra ord, hur kan ni få skolans lärare och unga att jobba med era yrken och utbildningsvägar under ordinarie lektionstid? Vi brukar kalla detta för “Integrerad Studie och Yrkesvägledning”.

Ny SYV-undersökning presenteras

Vi tar här avstamp i en färsk undersökning som KKM genomförde där cirka 250 Vägledare svarade på frågor om hur den integrerade vägledningen funkar idag. Vi kommer även prata om hur några branschorganisationer framgångsrikt har använt skolan som kanal för att nå och informera unga om sina branscher.

Frågor som besvaras:

  • Vilka typer av insatser och material uppskattas mest för att höja elevernas valkompetens?
  • Vilka typer av verktyg fungerar bäst när skolan arbetar med vägledning i vid bemärkelse?
  • Vad är viktigast när skolan bedömer och väljer att använda kostnadsfria lärarresurser?
  • Finns det andra insatser som SYV och lärare tycker fungerar för att öka valkompetens och intresse för yrken och utbildningsvägar?

Målgrupper för webbinariet

Alla organisationer och branscher som är intresserade av att komma i kontakt med ungdomar i Sverige.

Deltagare

  • Peter Östlund KKM Moderator
  • Johannes Innala KKM Skolexpert
  • Anders Enström, förstelärare och vinnare av Guldäpplet 2022

Om KKM Vi arbetar inom hållbarhet, samhällsansvar och kunskapsöverföring. Vi hjälper företag, ideella organisationer och offentlig sektor att nå ut och påverka sina målgrupper i viktiga samhällsfrågor.