back to top
  /  Effektiv ungdomskommunikation

Effektiv ungdomskommunikation

Tillbaka till KKM labs

Effektiv ungdomskommunikation

Går det att nå unga idag utan en gigantisk budget eller geniala kampanjer? Går det att nå ungdomar på ett effektivt sätt överhuvudtaget och vad kan man förvänta sig när man jobbar i olika digitala kanaler?

Deltagare

Peter Östlund KKM Moderator
Andeas Vahlberg Digital specialist Context media
Johannes Innala Specialist ungdomskommunikation KKM

Vi vill under detta webinar hjälpa dig en liten bit på vägen att få kunskaper om hur du väljer rätt sociala mediekanaler och utvecklar din kompetens som beställare av dessa tjänster från offentlig sektor.

Vi tar här avstamp i undersökningen Svenskarna och Internet 2023 och pratar bland annat om vilka sociala medier som används av vilka målgrupper och målgrupp och vad du behöver tänka på.

Vi kommer även prata om hur myndigheter och intresseorganisationer framgångsrikt har använt skolan som kanal för att nå och informera unga om viktiga frågor.