back to top
  /  KKM Labs. AI på systemnivå.

KKM Labs. AI på systemnivå.

Tillbaka till KKM labs

KKM Labs. AI på systemnivå.

Kan er organisation ha nytta av AI på systemnivå? Det innebär att teknologin används för att förbättra och effektivisera hela organisationers eller stora systems funktioner. Vi kommer inte prata om enskilda individers arbetsuppgifter med exempelvis Chat GPT. Webinarieti kommer vara så generellt att det kommer vara intressant oavsett ditt verksamhetsområde.

Deltagare

  • Peter Östlund KKM
  • Björn Söderberg Webserach
  • KKM & Websearch är båda en del av THINC.

Under webinariet tittar vi på olika case och får insikter från Björn, som leder Websearch som jobbar med AI-utveckling. De har bland annat utvecklat en browser för blinda med utvecklingsanslag från Social Tides som finansieras av Google, och ”Anslagstavlan”, den digitala bron mellan samhället och medborgarna, som använder AI för att ge medborgarna optimal information om myndigheter.