back to top
  /  Ger er kommunikation affärseffekt?

Ger er kommunikation affärseffekt?

Tillbaka till KKM labs

Ger er kommunikation affärseffekt?

Välkommen på ännu ett kostnadsfritt webinarium som KKM Labs håller i. Temat är denna gång som dagens gäst Magnus Hård på Habermax själv beskriver det: ”Den oputsade sanningen om kommunikationens effekt”.Vi kommer att prata om den kanske viktigaste frågan kring kommunikation – affärseffekt. Hur du maximerar effekten av dina marknadsföringsinsatser.

Ägare och ledning kräver i allt högre grad att effekten av kommunikationsinsatser måste redovisas på ett tydligare sätt. Vilket innebär att du måste veta hur du skapar effekt, kunna bevisa det och presentera resultatet på ett pedagogiskt sätt.

Om Habermax

Habermax levererar träffsäkra analyser och insikter. Genom sin metod tar de fram relevanta och opolerade sanningar. De hjälper sina varumärkesägare att navigera. Bättre än konkurrenterna hävdar de själva. De tar reda på var ni står, och ger riktningen om vart ni ska.

OM KKM Gruppen

Vi arbetar inom hållbarhet, samhällsansvar och kunskapsöverföring. Vi hjälper företag, ideella organisationer och offentlig sektor att nå ut och påverka sina målgrupper i viktiga samhällsfrågor.

Välkommen till en mer insiktsfull verklighet.

Deltagare

  • Magnus Hård CEO & Strategiansvarig Habermax
  • Peter Östlund på KKM Gruppen