back to top
  /    /  Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har vi tagit fram boken “Välkommen till arbetsmarknaden!”. Boken vänder sig till lärare och elever på högstadiet samt gymnasieskolan, och innebär ett läromedel som fokuserar på arbetsmarknaden. 

Fokusgrupper visade att lärare efterfrågar bra material om lönebildning, kollektivavtal och privatekonomi. Motsvarande undersökningar med unga i gymnasieåldern visade bland annat att de vill veta hur de ska gå tillväga för att skaffa sig ett jobb och vad ett kollektivavtal är.

“Välkommen till arbetsmarknaden!” kompletteras med tre filmer som fokuserar på jobb och karriär. Filmerna fungerar dels som komplement i undervisningen och dels som fristående kampanjmaterial om arbetsmarknaden mot unga.

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se