back to top
  /    /  Svenskt Kött

Svenskt Kött

Svenskt Kött

Antibiotikaskolan

Antibiotikaresistens är vår tids stora utmaningar. Antibiotikaskolan är ett skolmaterial för ungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Materialet handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika. KKM tog fram satsningen och ansvarade för form, copy, lektionsmaterial och filmer. Se utbildningsinsatsen www.antibiotikaskolan.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se