back to top
  /    /  Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

Prata om Alkohol

En förbyggande skolsatsning som är vetenskapligt testad av forskare knutna till Karolinska institutet. KKM var med och utvecklade satsningen vid starten 2006 och har sedan dess haft helhetsansvaret med spridning, vidareutveckling och utvärderingar. Prata Om Alkohol består av undervisningsmaterial, skolaktiviteter, lärarfortbildningar och filmer. Satsningen har en stor spridning och har idag beställts av 75 % av alla högstadier och gymnasiet i Sverige. www.prataomalkohol.se

 

 

Sanning och konsekvens

Sveriges Bryggerier är Sveriges äldsta branschorganisation. Alkoholhaltiga drycker är en del av leveransen, och det vill man ta ansvar för på olika sätt. Ett av projekten som vi driver tillsammans heter Prata om alkohol, där syftet är att öka ungas motståndskraft att säga nej, att stå emot grupptryck och att förstå sig själv kring alkoholfrågor genom olika skolmaterial. “Sanning och konsekvens” är ett sådant material. Det är ett webbaserat spel för klassrummet där eleven ställs inför svåra dilemman kring alkohol. Läraren förses med ett underlag för att kunna fånga upp spelresultatet och att skapa en diskussion med eleverna i klassrummet efter spelet.

 

 

Field Skills

KKM tog fram och utvecklade det sociala projektet Field Skills för Sveriges Bryggerier. Det syftar till ge personer inom ideell sektor trygghet i sitt arbete ute på fältet.

I ett första steg handlar detta om att erbjuda utbildningar för höja kunskapen och beredskapen bland Sveriges nattvandrare när de ska ut och vandra. Webben och utbildningsplattformen är skapad för erbjuda flexibla lösningar med E-kurser, filmer och vägledande information.

KKM ansvarade för att ta fram hela konceptet från ax till limpa. Det innebär att vi tagit hand om allt från koncept och visuell identitet till webb och innehållsproduktion i form av e-utbildningar och filmer.

Arbetsområde:
Datum:
0

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se