back to top
  /    /  SEFIF

SEFIF

SEFIF

Sefif är en nationell branschorganisation för fristående förskolor. Sefif har skapat ett underlag för framtida rekryteringar inom förskolan, där det finns möjlighet att ta vara på nyanländas och utrikes föddas erfarenhet av arbete inom barnomsorg, utbildning och liknande verksamheter men som idag är arbetslösa i Sverige. 

Vägen till förskolan är ett utbildningsmaterial som vi utvecklat för att främja integration och att nyanlända kommer i arbete – samtidigt som förskolans möjligheter att anställa stärks. Utbildningsmaterialet består av digitala kurser som skapar förståelse för förskolans värdegrund och utvecklar språkkunskaperna hos nyanlända. Utbildningen finns på en öppen webb, med registrering till ett LMS där arrangören kan följa deltagarna och deras utveckling.

Arbetsområde:
Datum:
0

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se