back to top
  /    /  Svenskt Kött

Svenskt Kött

Svenskt Kött

Antibiotikaresistens är vår tids stora utmaningar. Antibiotikaskolan är ett skolmaterial för ungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Materialet handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika. KKM tog fram satsningen och ansvarade för form, copy, lektionsmaterial och filmer. Se utbildningsinsatsen www.antibiotikaskolan.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se