back to top
  /    /  Sveriges Radio

Sveriges Radio

Sveriges Radio

Gratisikolan.se är en plattform som drivs av KKM. Syftet är att alla som jobbar i skolan ska ha gratis tillgång till relevanta, högkvalitativa verktyg som gynnar barns och ungas lärande. På sajten finns lektionsmaterial som täcker de flesta skolämnena, men också tematiska upplägg kring exempelvis demokrati, litteratur, trafiksäkerhet, källkritik och mycket annat.

I samarbete med Sveriges Radio har vi tagit fram en skolsatsning som ska inspirera och vägleda lärare att börja inkludera poddar i undervisningen. Skolmaterialet består av handledningar för fyra olika poddar som kan användas inom ämnena historia och samhällskunskap. Satsningen är lyckad och har genererat en stor mängd nedladdningar och sidvisningar.

Arbetsområde:
Datum:
0

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se