back to top
  /  Är framtidens mässa digital?

Är framtidens mässa digital?

Tillbaka till KKM labs

Är framtidens mässa digital?

Saco Studentmässa har drivits mycket framgångsrikt på flera orter under många år som en fysisk mässa. Tiotusentals gymnasiestudenter har varje år besökt de uppskattade mässorna och mängder av utställare ser mässan som en självklart sätt att nå gymnasiestudenter.

När Pandemin slog till så tog Saco tidigt beslutet att genomföra en helt digital mässa med besökare och massor av utställare iställer för att ställa in.

Sandra Wahlgren som är projektledare för Saco Studentmässa berättar i detta spännande webbinarium om sina erfarenheter. Vad bör du tänka på om du skall genomföra en digital mässa och vilka lärdomar Saco har fått under resans gång.
Hur framtidens mässa ser ut. Är den digital, eller är den blended och hur går tankarna här?

De flesta lärdomarna som Saco har dragit kan appliceras på alla mässor och branscher oavsett målgrupp och är inte specifika för unga vuxna som Saco jobbar med.
Titta gärna in på Sacomässan.se

 

Deltagare

  • Sandra Wahlgren Projektledare Saco Studentmässa.
  • Ita Grossman Teknisk chef på ITmaskinen som har tagit fram den tekniska plattformen för den digitala mässan.
  • Peter Östlund på KKM är moderator.