back to top
  /    /  Svenskt kött

Svenskt kött

Svenskt kött

Antibiotikaresistens är vår tids stora utmaningar. Antibiotikaskolan är ett skolmaterial för ungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Materialet handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika. KKM tog fram satsningen och ansvarade för form, copy, lektionsmaterial och filmer. Se utbildningsinsatsen www.antibiotikaskolan.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Produktion

KKM skapar visuell kommunikation och identitetsutveckling som gör skillnad och utvecklar samhälle och individer. Det innebär att vi hjälper vår kunder med ny design, digitala produktioner och inspirerande filmer med fokus på att skapa samhällsnytta.

Kunder inom detta affärsområde kommer från näringsliv, ideell och offentlig sektor.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se