KKM | Kunskapskraft & Media AB
76
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-76,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

#Antibiotikaskolan - En satsning för att ge ungdomar kunskap om en av vår tids stora ödesfrågor

Pedagogik, formgivning, illustrationer, lektioner, faktablad

MatRätt - KKM's senaste skolsatsning tillsammans med Jordbruksverket och LRF

Pedagogik, formgivning, lektioner, faktablad & digitala elevsidor

KKM har utvecklat ett nytt skolkoncept för Sveriges geologiska undersökning

Satsningen har uppmärksammats både på nordisk och europeisk nivå

Syftet är att öka intresset och kunskapen om det svenska jordbruket bland unga

Just nu ansvarar KKM för och utvecklar LRF:s nya skolsatsning

Tillsammans med RFSU har vi tagit fram skolmaterial och filmer om samtycke

KKM har åt Lotteriinspektionen gjort en informationsfilm om spel om pengar

Vad vet du om sannolikhet? Klicka här för att veta mer

KKM utformar skolsatsningar inom till exempel miljö, likabehandling och hälsa

Sedan 2002 har vi nått hundratusentals lärare och skolelever

2015 års novellsamling är lanserad, en av Sveriges största novelltävlingar för unga

KKM erbjuder strategisk rådgivning, produktion av webb, film och tryckt material för att attrahera både elever och lärare

KKM ansvarar för en av Sveriges största novelltävlingar för ungdomar

Vi skapar elevaktiviteter för engagemang även utanför skolans värld

KKM utvecklade och tog fram övergripande koncept för Trafikverket

Vi paketerade och skapade en röd tråd för arbete med alkohol och trafik

KKM producerade hemsida och övningar för att arbeta med Barnkonventionen

Vi skolanpassade befintlig satsning på uppdrag av Barnombudsmannen

Genom Prata om Alkohol var vi nått 500 000 elever

och över 10 000 lärare

Vi hjälper dig med:

• Konceptualisering

• Pedagogik

Övriga tjänster:

• Grafisk formgivning

• Digital produktion

• Strategier för att nå ut

• Spridning - digitalt och fysiskt

• PR och nätverk

• Utvärderingar och undersökningar

• Utbildningsfilmer

• Responsiva hemsidor

• Copy & Textproduktion

KKM
VÅRT ERBJUDANDE

Vi vänder oss till de som har ett behov av att nå ut i skolans värld och få sin fråga diskuterad i klassrummet. Vi arbetar med organisationer som ger oss frihet i den pedagogiska processen och som förmedlar ett sunt och objektivt budskap.

VI ÄR ANNORLUNDA

Vi är ingen traditionell kommunikationsbyrå. Vi kommunicerar genom att ta fram verktyg som är anpassade för skolans behov och förutsättningar. Det vi skapar ska engagera, tilltala och attrahera både lärare och elever.

VI KAN SKOLAN

Att arbeta mot skolan är något vi kan efter 10 år. För att lyckas med en satsning krävs det att den anpassas efter de styrdokument och förutsättningar som reglerar skolan. Samtidigt är skolan i ständig förändring och därför står vi i daglig kontakt med den.

VÅRA KUNDER

Vi hjälper organisationer som arbetar med samhällsviktiga frågor. Det är viktigt att kunden sätter frågan i centrum och även vågar utmana sig själv. För att nå ut och vara trovärdig i skolans värld krävs att du är transparent som avsändare.

Våra kunder berättar
Ett urval av våra kunder

"Som före detta rektor vet jag att skolan får en mängd olika material från alla möjliga håll. För att en lärare skall använda ett material i skolan måste det hjälpa läraren och skolan med deras måluppfyllelse. Det upplever jag att vi tillsammans med KKM har lyckats med"

Åsa Godeau, Verksamhetsledare för Skogen i Skolan

"Genom sin kunskap om skolans värld har KKM varit oumbärliga för oss att lyckas!"

ANNA LINDSTRÖM, Sveriges Annonsörer

"I nära samarbete med KKM och tack vare deras stora kompetens inom PR och strategier för att nå ut till skolsfären närmar vi oss våra höga mål för Naturskyddsföreningens största skolsatsning hittills, Energifallet. Målet att nå ut till 40% av landets grundskolor skulle vara ännu tuffare att nå utan experthjälp och goda råd från KKM."

Helena Lundmark, projektledare Energifallet/Naturskyddsföreningen
Så arbetar vi

KUNDENS BEHOV

I första steget analyserar vi och går igenom vad du som kund behöver hjälp med och vill uppnå. I denna process fastställer vi tillsammans med er syftet och målsättningen med satsningen samt vilka som är den tänkta målgruppen.

PAKETERING

I andra steget konceptualiseras innehållet och anpassas efter skolans behov samt förutsättningar. I denna process tas även innehåll och pedagogiskt upplägg fram som även införlivas med form och funktion.

ATT NÅ UT

Skolan är en heterogen målgrupp med olika behov. För att nå ut krävs kunskap om de olika segmenten och vad som tangerar deras uppdrag. Vi hjälper dig att kommunicera på rätt sätt och matchar frågan med rätt mottagare.

UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING

Vi eftersträvar att mäta effekter som spridning, kunskapsnivå och attityd. Vi erbjuder utvärderingar från enklare enkäter till vetenskapliga undersökningar. Det ger er användbar feedback och möjligheten att utveckla satsningen.

Våra uppdrag

Prata om Spel

Design, Hemsida, Lektioner, Lotteriinspektionen, Spelprevention
8

Skogen i Skolan

Allemansrätten, Övningar, Poster, Skogen, Skola, Utomhuspedagogik
9

Prata om Alkohol

Alkoholprevention, Handledningar, Hemsida, Novell, Övningar, Pedagogik
5

Trafikverket

Alkoholprevention, Handledningar, Lektioner, Övningar, Pedagogik, Print
6

Geologisk

Film, Framtidens jobb och studier, Pedagogik, Studie- och yrkesvägledning
5